Topografier m.m.

I arkivet findes følgende:

1.      Kongeriget Danmark

2.      Danske Ridderborge

3.      Danske Slotte og Herregårde

4.      Søkøbstaden Randers

5.      Danmark (Trap)

6.      Topografisk beskrivelse

7.      Danske Gårde (Trap)

8.      Ørsted Sogn 1800 – 1950 v/Otto Larsen

9.      Min Hjemstavn

9a. Lidt om Løvenholm Slotsgartneri 1921 – 1926

10. Skoler i Vejlby Sogn

11. Allestrups Udskiftning (Jan Hyllested)

12. Batterierne ved Udbyhøj

13. Fuglsø mose (M. Såby)

14. Dansk Person og Rutetrafik /Nic. Hurup

15. Hørning Sogns historie v/R. Mariager

16. Beskrivelse over Rougsø Herred ca. 1735 – 1775

17. Blade af Djurslands Saga

18. Gårdhistorie (Søndergård), Tørslev

19. Estruplund Sogn 1800 – 1900

20. Estruplund Sogn efter 1850 + Vejene (2 hæfter)

21. Den lille by v/Kaj Hoffmann

22. Allingåbro og Stationen v/N. M. Thordrup

23. Arbejderne i det Røde Helvede (Mosebruget i Stenvad)

24. Jyske Folkesagn v/Evald T. Kristensen

25.  Toner og Typer v/N. A. Kronborg, Ørsted

26. Fire Romanske Sten fra Løvenholm v/C. B. Andersen

27. Horder. En Romansk Stenmester v/H.K. Hein

28. Den Danske Bondegård

29. Randers Amt

30. Hørning Sogns Historie

31. Djursland. Historiske- Topografiske udgivelser

32. Omkring Allingåbro Station v/Michael Frederiksen

33. Pindstrup, skabt af Træ og Tørv v/E. Thuesen Johansen

34. Kirkegård, en gård og dens beboere igennem 400 år

35. Vedtægter for Holbæk-Udby Brandkorps

36. Ørsted Bibliotek v/Flemming Thomsen

37. Omkring høstfesten i Bode v/Flemming Thomsen

38. Djursland

38a. Allingåbro høstfesten i Bode v/Flemming Thomsen

39. Her fra min verden går. 7. b – Langhøjskolen

40. Ny teknik i landbruget Rds. Amt 1800 – 1960 v/Jens Aage Søndergaard

41. Min livsvandring fra Djursland og retur v/Johs. Bilde

42. Min hjemstavn v/Gunnar T. Madsen

43. Jernbanesabotage på Djursland v/Michael Frederiksen

44. Norddjurslands Valgmenighed v/Jacob Boelsmand

45. Essenbæk Kloster - Danske Ridderborge. 2 hæfter

46. Englændernes landgang, 1801 Udbyhøj – Peder Bangs forlis.

47. Gjesinghus v/Søren Ladefoged

48. ”De sejlende bønder ved Randers fjord”  v/J. R. Boje, Frederiksberg

50. Optegnelser over ”Rygaarde”, ”Nielstrupgaard”, ”Mogenstrupgaard”, ”Skovgaard”, af Martin Sørensen, Vivild

51. Myter, Folk, Guder, Rillesten, Hørge m.m. af Johs. Due

52. Noget om Gjesing og Løvenholm´s Herremænd, Præster, Bønder, af Inga og Søren Ladefoged, Gjesing

53. Hevring Møllegaard, Danmarks Helligkilder, Danmarks Breve fra Middelalderen v/Tage Skriver

54. Løvenholm Skov v/Martin Sørensen og Thomas Kristensen

55. Eldrup (gård), en kopi, renskrevet af Inga og Søren Ladefoged

56. Teglovnen  v/Eldrup-gården, af Inga og Søren Ladefoged

57. Statshus-ejendommene på Georgsminde, af Lisbeth B. Gissel

58. Helleristninger, samlet af Inga og Søren Ladefoged

59. Nørager Kirke, af Carina Bang. En arkitektstuderendes 5. års eksamensopgave

60. Ture gennem Danmark 1968

61. Estruplund Sogns historie 1800 -1900. V/ M. Østergaard

62. Sprogforskernes oplysning om navne og runesten

63. Historier fra Vivild 1791 – 1999/2000 + CD