Opslag.

Indsamling af ting og sager til arkiv og museum.

Det er dejligt når vi får en henvendelse fra en person, der vil forære os et eller andet.
Før vi siger ja tak, skal vi dog være sikker på:
- At det er fra vores område.
- At det har almen lokalhistorisk interesse.
- At der er tilknyttet en lille historie/beskrivelse.
- At der er navne og årstal på f. eks. skolebilleder. (Så mange navne som muligt).

Vi har godt 8.000 billeder registreret, men vil meget gerne have mange flere!
Vi vil også gerne låne billeder, som vi så scanner.
Vi mangler materiale fra de mange foreninger, butikker, forretningsdrivende o. m. a. der ikke findes mere.

___________________________________________________________________________________________________
Stemningsbilleder fra receptionen den 29.06.2019.

___________________________________________________________________________________________________

KulturHurlumhejdag i Det Grønne Museum på Gl. Estrup.
De 4 egnsarkiver i Norddjurs kommune, Grenå, Nørre Djurs, Sønderhald og Rougsø lavede en fælles udstilling, - temaet var 1970-erne.
Udstillingen bestod af ca. 50 billeder, - lokalaviser, blade, musik m.m.
Ellen Byrial fra Sønderhald arkiv havde medbragt dametøj fra 1970-erne, som publikum kunne iklæde sig og evt. få taget et billede.
En konkurrence, med kun 4 spørgsmål, voldte publikum lidt problemer, men vi fandt 4 vindere som fik udleveret deres præmier.
Vores stand var godt besøgt, så vi havde en god dag sammen med de 3 andre arkiver.
Herunder lidt stemningsbilleder fra dagen.

___________________________________________________________________________________________________

ARKIVERNES DAG, med Åbent Hus på arkiv og museum, lørdag den 12. november 2016 kl. 11 til 16.
500 foldere, lavet af Hans-Jørn, var omdelt i gammel Rougsø kommune, - annonce i Folkebladet, - ekstra billeder printet ud og ophængt, - flotte
detektorfund bestående af gamle mønter, hvoraf 2 er Danefæ, + ,andre spændende effekter, fundet tæt på kirkegården i Ørsted, venligst udlånt
til dagen, - opgaver med indkøb og fremstilling/bagning af diverse kager fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og vi var klar til at modtage gæster.

Den første gæst ankom kl. 10, - han havde set forket i programmet. Han blev spurgt om han havde lyst til at hjælpe på arkiv om museum, hvilket han
ikke ville afvise, - indvilligede i at hjælpe med at inspirere en skoleklasse fra Rougsøskolen senere på måneden, - vi glæder os til samarbejdet.
Skoleklassen skal en uge arbejde med emnet: Ørsted før, nu og fremover. Det er med fortiden vi kan være behjælpelig.

I alt 59 gæster lagde vejen forbi denne lørdag, ganske flot selvom der kom flere de seneste 3 år, men det skulle nok vende engang.

Vi tror alle hygge sig, - fik set på billederne, - kunne hjælpe med navne, - vi modtog et flot billede af gården "Kodammen".

Grethe Berg arbejdede ihærdigt på væven fra 14 til 16.

Herunder 4 stemningsbilleder fra dagen.___________________________________________________________________________________________________

Udstilling på Allingåbro Hotel.
I anledning af at det er 140 år siden, at toget kom til Allingå Station, hvilket blev starten på Allingåbro by, har ejerne af Hotellet bedt Rougsø
Egnsarkiv/Rougsø Lokalhistoriske Forening om at lave en udstilling om Allingåbro op gennem tiden:
Kirsten Arnfelt har nu færdiggjort udstillingen, som består af over 200 billeder, historier om byens handlende o.m.m.
Der er adgang til udstillingen når flaget er ude:
Kirsten kan træffes således: Onsdage i juli, - 6. - 13. - 20. kl. 13 til 16.
Følgende datoer fra 18 til 21: 8. og 9. - 15. og 16. - 22. og 23. - 29. og 30.
6. - 7. - og 8. august kl. 10 til 20.
Alle er velkommen,.
Herunder lidt billeder fra udstillingen. Annette Bonde fra Lokalavisen har lovet at skrive om udstillingen.

____________________________________________________________________________________________________

Cykelrur med indlagt lokalhistorie den 22. juni 2016.
Start og slut, - Ib´s  plads ved åen i Allingåbro.

God tilslutning, - 20 havde fundet cyklen frem for at cykle de ca. 19 km. Der kom folk fra Grenå, Lystrup Strand, Vivild, Nørager, Harridslev og
Allingåbro.
Kim Bjerg var turleder, - han fortalte om den fine anløbs- og opholdsbro og den gamele bankbygning i Allingåbro, - Ø. Alling kirke, arkitekt Warming, -
Gl. Estrup og om bronzealder gravhøje ved cykelstien mellem Allingåbro og Auning.
Kaffepausen ved Ø. Alling stadion
Tak til Kim Bjerg for en veltilrettelagt tur og en god aften.

________________________________________________________________________________________________________

Cykeltur i Hevring skydeterræn d. 1. juni 2016.

45 pedaltrampere fra Nørager, Vivild, Ryomgård, Udbyhøj, Randers, Dempstrup, Harridslev, Grenå og Tilst havde valgt at
nyde det helt fantastiske sommervejr til en guidet tur rundt i Hevring skydeterræn:
De to der guidede os rundt i terrænet var Torben Jensen, der har kreaturer i terrænet og som dermed er en del af
naturplejen og lejrchef Jette Nielsen som har det overordnede ansvar for, at alt er klar når der rykker et nyt hold soldater
ind i Hevringlejren.
Begge er rigtig gode fortællere og kunne sagtens have fortalt meget mere, men vi havde også en aftale med dem der passer
ishuset i Hevring. Her forsynede vi os med dejlig isvaffel og kaffe.
Tak til de mange der tog med på turen og ikke mindst tak til Torben og Jette for en rigtig god aften.

_____________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling onsdag den 6. april 2016 kl. 19:00 i Langhøjskolens festsal.

Jens Aage Søndergaard blev valgt som dirigent.
Kim Bjerg og Erik Studstrup blev valgt som stemmetællere.
Beretning, regnskab og budget blev godkendt.

På valg var: Ejvind Nielsen, Else Marie Jacobsen, Kirsten Arnfelt og Bente Rasmussen, - alle blev genvalgt..
Bodil Balle Gidsel blev genvalgt som suppleant.

Revisor Erik Studstrup blev genvalgt og Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Efter kaffen blev vi godt underholdt af Torben Jensen, Hevring, der fortalte om sine mange år i kommunalpolitik,
om sit privatliv og om livet  på gården i Hevring.
Foredraget blev krydret med billeder vist på stort lærred.
Tak til Torben Jensen for glimrende underholdning.
 

_______________________________________________________________________________________________________________

KulturHurlumhej dag på Gl. Estrup lør, d. 6. marts 2016.
Grenå Egnsarkiv, Sønderhald Egnsarkiv og Rougsø Egnsarkiv havde en fælles udstilling med temaet KÆRLIGHED TIL:
Gren havde valgt KÆRLIGHED TIL LIVET, Sønderhald havde valgt KÆRLIGHED TIL RUTEBILER OG MØLLER, Rougsø KÆRLIGHED TIL HAVET,
STRANDEN OG LIVET PÅ LANDET.
Vores fælles lokale var rigtig godt besøgt dagen igennem, - det største antal gæster vi har haft på Gl. Estrup, så vi kan kun være tilfredse med dagen:
Herunder 4 billeder fra vores lokale.___________________________________________________________________________________________________

Byvandring i Allingåbro den 2. september 2015.
En meget velforberedt Kirsten Arnfelt (født og opvokset i Allingåbro) viste rundt og fortalte bl.a. om vognmand Bøje, portør Olsen, Rørvæven,
slagteriet, afholdshotellet, elektrikeren, mejeriet, Laredo, tandlægerne, sagføreren o. fl.
53 var mødt frem, - det var tørvejr under hele turen, men ca. kl. 20 faldt temperaturen og da flere var mødt op i sommertøj, blev det hurtigt for koldt
til at fortsætte turen på Hovedgaden.
På Hovedgaden har der stort set været forretninger i samtlige huse, så der kan blive til en tur mere, - måske vi skal vælge et tidligere tidspunkt
på året.
Aftenen sluttede med kaffe på Hotellet.
Tak til alle der mødte op, - en stor tak til Kirsten Arnfelt for for gode fortællinger.

____________________________________________________________________________________________________ 

Byvandring i Gjesing den 26.08.2015.
På trods af lidt rod i aftalerne om hvem der skulle hvad, reddede Jens Aage Søndergaard aftenen ved at påtage sig rollen som ham der skulle
vise rundt og fortælle.
Jens Aage opfordrede flere gange de fremmødte til at dele deres viden med os andre, - mange var jo født og opvokset i Gjesing.
Efterhånden som turen skred frem, var der flere der fik mod på at komme bidrage med små historier og oplysninger om huse og personer.
ca. 50 var mødt frem, betydeligt flere end forventet, så det var rigtig positivt.
Efter turen rundt i byen, var der indbudt til kaffe og kage i Gjesinghus.
Tak til Gjesing og Omegns Beboerforening, og Gjesing menighedsråd, - og en stor tak til alle der deltog.
En særlig tak til jer der bidrog med oplysninger og historier.

____________________________________________________________________________________________________


3. cykeltur den 25.06.2015 fra Holbæk med indlagt lokalhistorie.
Anført af Anthon Tetsche, der på grund af rekreation tog turen i bil, fik de 22 fremmødte mere kendskab til Holbækgård,
byerne Kare, Vore, som havde stillet by-teltet til rådighed til kaffepausen. Derfra til Stenalt Gods, til Ørsted via Tørslev tilbage
til Holbæk.
Tak til Anthon Tetsche for en veltilrettelagt tur og glimrende fortællinger.
Vi arbejder på, at lave en cykeltur fra Allingåbro engang i august måned, - herom senere.

________________________________________________________________________________________________________
 

2. cykeltur den 17.06.2015 fra Vivild med indlagt lokalhistorie.
En lidt speciel oplevelse på flere måder. Der for første gang ingen med fra Vivild, men der kom 2 fra Randers, 2 fra
Harridslev og 1 fra Allingåbro. De 2 fra Randers var stedkendte, idet den ene var datter af tidl. købmand og sognerådsformand
Lauridsen, den anden havde boet på Sorvad Hovedgård og udlært som tømrer i Gjesing.
Det havde regnet det meste af dagen, men kl. 19:00 blev det tørvejr og under turen aftog vinden rigtig meget, - et godt
cykelvejr. Vi brugte lidt længere tid de steder vi gjorde ophold, så klokken var over 21 da vi igen landede i Vivild.

_________________________________________________________________________________________________________

Spændende gaver fra Ib Vindberg, Canada.
Carl Vindberg´s barnebarn, Ib Vindberg, - bosiddende i Canada, er meget flink til at aflægge arkivet et besøg, når han er i Danmark.
Da han forleden dukkede op, medbragte han en meget smuk kopi af en såkaldt ske. Kopien er lavet i teak træ.
Det var fundet af denne lerske, der satte skub i udgravningerne ved Tustrup.
Ib Vindberg, der er uddannet smed, medbragte også 2 små knive, han havde lavet.
Det var nogenlunde således de første knive af jern så ud.
Skeen og knivene vil få en plads i en montre med ting Carl Vindberg fra Vindber-samlingen.

 

____________________________________________________________________________________________________


1. cykeltur 2015 med indlagt lokalhistorie.
28 cyklister havde fravalgt det store udbud af valgstof i fjernsynet og i stedet pumpet cyklen for at køre 18
i lokalområdet og nyde synet af grønne og gule marker, som ikke bliver smukkere, - høre lidt lokalhistorie, -
se den flotte Krolfbane ved Østbygård, hvor man kan spille hver tirsdag aften.
Vi ser frem til næste tur.
Billedet herunder blev først taget efter at flere var cyklet hjem.


____________________________________________________________________________________________________

Forårsmesse i Rougsøhallen, den 29. marts 2015.
Rougsø Lokalhistoriske Forening havde denne gang bestilt en "dobbeltstand", hvilket var en rigtig god ide.
Der var god plads til de mange billeder.
Hans-Jørn Meineche, der var primus promotor for udstillingen, havde lavet en konkurrence, der gik ud på at sætte
8 gamle- og 8 nyere billeder, af bygninger i Ørsted, sammen.
60 prøve lykken, - der var præmie til vinderen.
Herunder 2 billeder fra standen.

____________________________________________________________________________________________________

Kulturdag på Gl. Estrup, den 21. marts 2015.
For anden gang var Kulturdagen henlagt til Landbrugsmuseet på Gl. Estrup.
Desværre var besøgstallet halveret i forhold til sidste år, - dog ikke i "vores" lokale hvor de fire Egnsarkiver havde lavet
en fælles udstilling om Kvinders valgret 1915.
Vi havde en god dag på Gl. Estrup, sagt af Hans-Jørn Mejneche, der sammen med Hans Pedersen havde opstillet vores
del af udstillingen.
Herunder 4 billeder fra udstillingen.


 

_______________________________________________________________________________________________________

"Erindringscafeen" på besøg den 25.februar 2015.
De 25 gæster kigge aviser, billeder og de mange ting på museet.
Hans og Hans-Jørn viste rundt og svarede på spørgsmål.
Vi håber gæsterne havde en lige så god dag som Hans og Hans-Jørn.
Herunder 4 stemningsbilleder fra besøget._________________________________________________________________________________


Ca. 100 gæster til ÅBENT HUS den 8. nov. 2014.
Hans-Jørn Mejneche havde fremstillet 500 foldere, som blev omdelt i "vores" område + at der blev ophængt plakater hvorpå man kunne læse
om arrangementet. En annonce i Folkebladet var også en del af forberedelserne.
Der var ingen programpunkter som sådan, - Hans-Jørn og Bente havde lavet mange plancher med billeder i A4 størrelse.
Bente, Hans og Hans-Jørn medbragte hver en bradepande med dejlig hjemmebag, - der var gang i kaffemaskinen hele dagen.
Gæsterne hyggede sig med de mange billeder og dem som man via vores hjemmeside, kan finde på Mini-Arkibas.
For en del af gæsternes vedkommende, var det første gang de besøgte arkiv og museum.
Herunder 4 billeder fra dagen.

S

___________________________________________________________________________________________________________________


81 til byvandring i Allingåbro, tirs. d. 26. august 2014.
Der var fra flere sider ikke den store forventning til opbakningen til et sådant arrangement i Allingåbro.
Tak til alle der mødte op, I fik effektivt lukket munden på alle skeptikerne, - godt gået, Allingåbro.
Kirsten Arnfelt og Ejvind Nielsen tog de fremmødte med en tur ad Hovedgaden, med start på Ib´s plads og så langt vi kunne nå, indtil kl. 20:30.
Vi nåede til nr. 37, A. L. Pedersens domæne og på modsatte side nr. 8, Djurslands Bank.
Godt 70 valgte at drikke kaffe og se  gamle billeder på stort lærred på Hotellet efter turen.
Herunder 4 billeder fra turen.


________________________________________________________________________________________________
Stor tilslutning til "Rundt om Stendysserne", ons. d. 20.08.2014.
Med hjælp fra Jens Aage Søndergaard, var det lykkedes at få arkæolog Niels Aksel Boas og geolog Jens Østerby til at holde hver deres foredrag
om stedet.
Arkæologen fortalte om Kulthuset, Runddysserne og Jættestuen, - deres indretninger og anvendelse.
Geologen indledte sit foredrag med at fortælle om hvordan jordkloden er opbygget, - vi blev ført mange millioner tilbage i tiden, og frem til den
sidste istid.
De er altid en fornøjelse at lytte til folk der ved hvad de snakker om og samtidig har stor lyst til at videregive deres viden.
En stor tak til de 61 der mødte op og en kæmpe tak til Niels Aksel Boas og Jens Østerby.
Herunder 4 billeder fra rundvisningen.


___________________________________________________________________________________________________
75-80 til Byvandring i Udby, ons. d. 13.08.2014.
Poul Larsen, assisteret af Anthon Tetsche, tog de mange fremmødte med en tur rundt i Udby for at fortælle om bl.a. Forsamlingshuset,
Arme Madsens maskinstation, fiskeeksportøren, 2 købmænd, slagter, skole, smedje, børstenbinder, branddammen, brandsprøjten.
Det er ganske imponerende at der i en by af Udbys størrelse kan samle så mange mennesker til en byvandring, - den bliver svær at overgå.
Det gav også ekstra travlhed i Forsamlingshuset, der havde satset på godt 50, Den dejlige hjemmebag måtte deles op i mindre stykker.
Tak til Udby Udbyhøj Beboerforening for samarbejdet. Tak til Anthon Tetsche og Poul Larsen for gode fortællinger.
Herunder lidt billeder fra turen gennem Udby.___________________________________________________________________________________________________
Cykeltur nr. 4, 2014, start og slut i Vivild.
Året sidste cykeltur med indlagt lokalhistorie havde lokket 28 op på cyklen og køre ca. 17 km. og undervejs stoppe op ved Voldstedet i Skovgårde,
"Havnen på Nordjursland", Rygårdstrand skole, fisker Mads Sørensen, herregården Rutgård (Rygård) og Parkedam, hvor der tidligere blev kogt døde dyr, -
en forløber for DAKA ved Assentoft.
Den medbragte kaffe blev indtaget ved Skovgårde strand, - vejret var helt perfekt, - solskin og næsten ingen vind.
Tak til alle der har deltaget på de 3 turer fra Vivild og turen fra Udby, - vi vender tilbage næste år.
Ejvind Nielsen.
___________________________________________________________________________________________________
Cykeltur nr. 3, 2014, start og slut, Vivild.
På trods af masser af fodbold i TV stillede 24 cyklister op til en lidt krævende cykeltur, idet det meste af turen foregik på grusveje i Løvenholm-
skoven.
Alle kom helskindet igennem turen og vi slap for punkteringer.
Første stop var ved "Mads Kongs Kilde" tæt ved Langsø. Derfra til "Mads Kongs Kjall" som ligger op ad den gamle landevej mellem Randers og
Grenå og tæt på Eldrupgård, der nu er Skovskole.
Her holdt vi en længere pause for at drikke den medbragte kaffe.
Næste stop var på toppen af Eldrupvejen. Her er en fantastisk udsigt.
Så gik det nedad, bremserne skulle bruges flittigt.
Godt at få asfalt under hjulene igen.
Næste stop var ved rundkørslen i Gjesing. Et ekstra stop ved Vejsidestenen i Nielstrup og derefter retur til Vivild.
Tak til de modige deltagere, - især til et par stykker der deltog for første gang.
Måske vi laver en 3. tur i august.
Herunder 4 billeder fra turen, modtaget af Hans-Jørn Mejneche, Ørsted.
Hvis du har 1 eller 2 billeder fra kaffepausen ved Skovskolen er du meget velkommen til at sende dem til os.
___________________________________________________________________________________________________
Cykeltur nr. 2, 2014, start/slut, Udby.
Årets 2. cykeltur med indlagt lokalhistorie, startede og sluttede i Udby. Anthon Tetsche havde planlagt en tur på små 17 km.
i den dejlige natur i den nordvestlige del af kommunen. Udover cyklister fra Udby kom der 4 fra Nørager og 2 fra Ørsted.
4 gange stoppede vi op for at høre Anthon Tetsche fortælle om Ingerslevgård, Estruplund, området ved søen i St. Sjørup,
her drak vi kaffe, - videre til Holbæk. Her hørte vi om en berømt dansker, general Albert Borgaard, der grundlagde Det kgl.
Britiske Artelleri, deltog i 18 slag og 24 belejringer. Læs mere her.
Fra Holbæk gik turen, via Gammeljord, tilbage til Udby.
Tak til alle deltagerne og stor tak til Anthon Tetsche for en veltilrettelagt tur.
Herunder 4 billeder fra turen.___________________________________________________________________________________________________

Cykeltur nr. 1, 2014, start/slut, Vivild.
Årets første cykeltur med indlagt lokalhistorie startede og sluttede i Vivild. Som sidste år var der rigtig god tilslutning.
35 cyklister fra Vivild, Nørager, Ryomgård, Auning og Ørsted var med på den 19 km. lange tur og kunne nyde den
dejlige natur i området Nørager, Fjerupgårde, Tustrup, Stendysserne og undervejs høre lidt om Ny Mølle, Fjerupgårde
skole, "Las Vegas" (Fjerupgårde Forsamlingshus), Tustrup skole, Tustrup købmandsforretning, Tustrup smeden, den 400
år gamle Gydegård og lidt om hvordan og hvornår Stendysserne ved Tustrup blev fundet.
Den medbragte kaffe blev indtaget ved Stendysserne. Ellen og Jens Arne Christensen havde her sørget for en dejlig
overraskelse i form af hjemmebag og masser af kaffe, - tak for dejlig kage!
Herunder billeder fra hhv. Fjerupgårde, Tustrup og Stendysserne.___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling d. 9. april 2014.
Peter Hoe blev valgt til ordstyrer. Formandens beretning og regnskab blev godkendt.
Forsamlingen godkendte et forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet med 25 kr. fra 2015.
På valg til bestyrelsen var: Ejvind Nielsen, Else Marie Jacobsen, Kirsten Arnfelt, Bente Rasmussen.
Alle blev genvalgt. Som suppleant blev valgt Bodil Balle Gissel.
Revisor Henning Studstrup blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Hans Jørgen Nielsen valgt.
Efter kaffen underholdt Niels Mogensen, Voer os med at fortælle om egen familie, udviklingen i landbruget og livet på
landet, suppleret med billeder, som Jørgen Dahl, Voer var sat til at styre.
Tak til Niels Mogensen for en rigtig god fortælling og tak til Jørgen Dahl for de flotte billeder.

___________________________________________________________________________________________________

Kulturdag, lør. d. 5. april 2014 på Gl. Estrup.
24 gange har Rougsø kommune/Norddjurs kommune inviteret til KULTURDAG på Allingåbro skole.
Det var tid til at prøve noget nyt, så arrangementet blev flyttet til Dansk Landbrugs Museum, Gl. Estrup.
Mange flere, næsten 1100, besøgte dette års Kulturdag. Samtidig var det et yngre publikum, da Kulturdagen var slået sammen
med Hurlumhej-dagen.
Vi 4 arkiver i Norddjurs kommune havde lavet en fælles udstilling i tekst og billeder om skolepligtens indførelse i 1814, krigen
1864 og 1. verdenskrig 1914-1918.
Vores lokale kunne være lidt svært at finde, samtidig med at arrangementet var mere for børn denne gang, betød at vi ikke
fik så mange gæster som vi var forvænt med på Allingåbro skolen.
Herunder 2 billeder fra vores udstilling.


___________________________________________________________________________________________________

Forårsmesse i Rougsøhallen, Ørsted, lør. d. 30. marts 2014.
Et rigt udvalg af forskellige handelsdrivende, pengeinstitutter, foreninger og andet godtfolk var at finde i de mange stande
i hallen denne flotte forårsdag. Ved indgangen til hallen stod to store "limoer", klar til at køre en tur, hvis der var en kunde.
Vores stand  var godt besøgt hele dagen, så gruppen der havde lavet udstillingen fik en god dag i hallen.
herunder 2 billeder fra dagen.

 

___________________________________________________________________________________________________


Åbent Hus, lør. d. 9. nov. 2013, kl. 11 - 16.
108 gæstede arkiv og museum denne regnfulde lørdag, - der blev brygget mange kopper kaffe, - flere havde medbragt
hjemmebag, så der var dømt hygge og samvær. Enkelte havde medbragt fotos som de gerne ville aflevere til arkivet.
Enkelte nåede ikke helt rundt i lokalerne, - de faldt i snak undervejs, - så de må komme igen en anden dag.
Der kom gæster fra Grenå, Ryomgård, Glesborg, Auning, Allingåbro, Randers, Ørsted, Voer, St. Sjørup, Holbæk, Nørager,
Vivild, Lystrup, for lige at nævne de fleste.
Rimelig mange besøgte arkivet for første gang, så gruppen der stod bag arrangementet fik valuta for det store forarbejde,
bl.a. med fremstilling af en folder, som blev omdelt i rigtig mange eksemplarer forud for arrangementet.
Herunder 4 stemningsbilleder,______________________________________________________________________________________
Cykelruter.

Cykelrute 1, ca. 18 km. m. lokalhistorie, start og slut, Sparekassen Djursland, Vivild.
Se ruten her.    Vejledning og lokalhistorie her.

Cykelrute 2, ca. 14 km. m. lokalhistorie, start og slut, bag Forsamlingshuset, Nørager.
Se ruten her.   Vejledning og lokalhistorie her.

Cykelrute 3, ca. 18 km. m. lokalhistorie, start og slut, Sparekassen Djursland, Vivild.
Se ruten her.  Vejledning og lokalhistorie her.

 

_______________________________________________________________________________________
Voer kirke d. 14. august 2013.
Voer kirke var den sidste af de 9 kirker i Gl. Rougsø kommune, som vi i samarbejde med de forskellige menighedsråd,
manglede at aflægge et besøg med rundvisning og fortælling om kirken.
Fillip Maarup havde påtaget sig opgaven i Voer kirke. Filip Maarup har i 25 år været ansat som kirkesanger i Voer kirke,
og har ganske naturligt et godt kendskab til til kirken og dens omgivelser.
Voer kirke er jo som de fleste kirker i Danmark en meget gammel kirke, - ca. 800 år gammel.
Vi hørte bl.a. om en ringer/graver der forgreb sig på altervinen, hvilket fik præsten til at hælde saltsyre i flasken.
Næste gang graveren fik lyst til lidt altervin, blev også sidste gang han. Under svære lidelser døde han efter få dage.
Sagen blev aldrig rigtig opklaret, for som præsten sagde: "Jeg ved godt hvem der har hældt saltsyre i vinen, men jeg har jo
tavshedspligt og må derfor ikke sige noget".
Det er en dramatisk historie, som ikke er nedskrevet, det er en såkaldt overlevering.
Herunder ser vi Fillip Maarup der er i gang med sin fortælling om kirken og den smukke kirkegårdslåge.
25 havde fundet vej til Voer kirke denne aften._______________________________________________________________________________________

Cykeltur (3) med lokalhistorie, ons. d. 7. august 2013.
Den sidste lokalhistoriske cykeltur i denne omgang, havde samlet cyklister fra et stort område. 2 fra Harridslev, 1 fra
Tilst, 2 fra Udby, 1 fra Holbæk, 2 fra Li. Sjørup, 1 fra Ryomgård, 3 fra Nørager, 1 fra Skovkjær og 20 fra Vivild og nærmeste omegn.
Vejret kunne vist ikke være bedre, ingen vind og temperaturer omkring de 20 grader.
Første stop på turen var ved Hevring å v. Nielstrup for at høre lidt om Hevring Ådal, Nielstrup Mølle og Nielstrupgård.
Videre til Vrangbæk og den tidligere Fattiggård, - derfra til Løvenholm gods, videre til Mausulæet hvor godsejer Valdemar
Uttental er stedt til hvile. Næste stop var tæt på Herredsvejen hvor der har ligget en Briketfabrik og et brændevinsbrænderi.
Sidste stop var længere inde i Løvenholmskoven tær på Langesø. Sidste strækning var via Søholmvej, Auningvej og
Århusvej retur til startstedet v. Sparekassen Djursland i Vivild.
Herunder 2 billeder fra kaffepausen v. Langesø.


_______________________________________________________________________________________

Cykeltur (2) med lokalhistorie, tors. d. 27. juni 2013.
Cykeltur nr. 2 med lokalhistorie og turleder startede bag Forsamlingshuset i Nørager. 16 cyklister havde fundet det ulejligheden
værd, at få lidt motion og samtidig høre lidt om Hevring Ådal, vadested, hvordan blev stendysserne ved Tustrup opdaget,
borgvolden v. Skovgårde, om anløbspladsen v. Rygårdstrand, Rygård Strand gamle skole, fisker Mads Sørensen, herregården
Rygård og Ny Mølle v. Nørager.
De medbragte forfriskninger i form af kaffe og rigeligt med kage, blev indtaget ved stranden.
Den næste cykeltur er under planlægning, med start fra Vivild i august måned.


_______________________________________________________________________________________

Cykeltur (1) med lokalhistorie ons. d. 19. juni 2013.
33 havde fundet cyklen frem for at køre turen på ca. 18 km. 2 deltagere kom helt fra Harridslev, 1 fra Ryomgård, 1 fra Allingåbro
og 3 fra Nørager. 3 km. fra start var der en punktering, - den uheldige valgte at trække cyklen retur til Vivild. Den næste og sidste
punktering indtraf 4 km. fra start. En af de andre deltagere havde medbragt lappegrej og evne og lyst til at bruge det, så han, efter en
lapning, kunne forsætte turen.
Undervejs stoppede turlederen den lange række af friske cyklister, for at fortælle lidt om de forskellige lokaliteter.
På forsiden kan du finde ruten + lidt historie + link til flere oplysninger.
Herunder et billede fra Lystrup strand.

________________________________________________________________________________________

Byvandring i Nørager ons. d. 12. juni 2013.
På trods af, at regntunge skyer hang over Nørager, mødte 64 op for at høre om alle de forskellige, små og større forretninger,
værksteder og andet, der fra sidst i 1800 tallet og frem til nu, fandtes i Nørager.
Tilhørerne fik fortalt, at der var ikke mindre end 3 slikbutikker samtidig, der var 2 købmænd, brugs, 2 smedjer, flere træskomænds,
syersker, slagtere, kødvarebutik, brødudsalg, lillebilforretninger, møbelsnedkerier, tømrer, lastbilvognmænd, kæmnerstue,
telefoncentral......
Efter rundturen blev der vist gamle billeder på stort lærred i Forsamlingshuset. Aftenen sluttede med kaffe og masser af hjemmebag.
Tak til alle der havde bidraget med oplysninger, - tak til Beboerforeningen for samarbejdet._______________________________________________________________________________________

124 til byvandring i Vivild ons. d. 29. maj 2013.
Det blev et tilløbsstykke uden fortilfælde. Vejrguderne var med os, - vores lydanlæg virkede som det skulle, - mange
af de fremmødte kom langvejs fra, - så ud over at få genopfrisket hvilke forretninger der engang var i de forskellige
huse på Langgade, blev der lejlighed til at hilse på gamle skolekammerater, bekendte o.s.v.
De store antal gav en overgang lidt panderynker hos medarrangørerne fra Vivild og Omegns Handels- og Borgerforening, -
hvordan skulle det kunne lade sig gøre at vise billeder og servere kaffe i Ældrecenteret?
Helle Holvad fra VGI, tilbød på stedet, at billedfremvisningen kunne foregå i skolen foredragssal og at vi kunne drikke
kaffe i skolens spisesal.
Tusind for den smukke gestus.
Tak til alle der mødte frem, tak til Niels Dahlerup og Villy Jensen for deres fortællinger om henholdsvis det 105 år gamle
firma, Dahlerup og om skrædder Frode Jensen´s hus.________________________________________________________________________________________
Åbent Hus i arkiv og museum, lørdag den 10. november 2012, kl. 11-16.
En gruppe bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 medarbejdere, havde lavet forberedelserne til arrangementet.
Bl.a. var der fremstillet en folder, som var omdelt i vores område + en rigtig fin omtale i aviserne.
Gruppen skal have stor ros for et glimrende forarbejde, hvilket bevirkede i en fantastisk stor tilstrømning af gæster, - ca.
90 lagde vejen forbi, - det største antal gæster i arkivets historie, - rigtig mange blev der i flere timer.
Ca. kl. 11:30 bød formanden velkommen og gav derefter ordet til byrådsmedlem John Såby Jensen, som bl.a. fortalte om
hvornår arkivet kom til sin nuværende plads i kælderen under Langhøjskolen. J.S.J. sluttede med at bede gæsterne,
sammen med ham, at udbringe et leve for arkivet.
Herunder 2 billeder fra dagen.

________________________________________________________________________________________

St. Sjørup den 09. november 2012.
En selvbestaltet arbejdsgruppe har gennem snart 2 år indsamlet oplysninger/materiale om samtlige matr. i St. Sjørup.
Dette materiale blev officielt overdraget til Egnsarkivet i "Den Gamle Skole", som borgerne knokler med at indrette
til et samlingssted der kan anvendes til flere formål.
Bestyrelsen for Rougsø Lokalhistoriske Forening, som står for driften af Rougsø Egnsarkiv, var inviteret denne aften,
hvor var arrangeret fællesspisning, - ca. 50 personer var mødt for at se enkelte eksempler af arbejdsgruppens arbejde,
vist med projektor på stort lærred. Materialet er lagt ind på Arkivets hjemmeside.
Derefter var der mulighed for, at blade videre på nogle medbragte computere, - Primanet havde venligst sørget for
internetforbindelse i huset denne aften.
Herfra skal lyde en stor tak til arbejdsgruppen, vi ved der er brugt rigtig mange timer, - og tak til for invitationen og det
dejlige mad der blev serveret, - hjemmelavet suppe, kartofler med oksekød og sur/sød- eller peberrodssovs, kaffe
og æblekage
Herunder 2 billeder fra arrangementet.


________________________________________________________________________________________

Gjesing kirke den 22. august 2012.
En særdeles velforberedt, sognepræst Charlotte B. Johansen, viste rundt både ude og inde.
22 personer havde fundet vej til Gjesing kirke denne aften. Der var gæster fra Grenå, Assentoft, Allingåbro, Nørager og Vivild,
men ingen fra Gjesing by.
C.B.J. fortalte bl.a. om den sidste store restaurering i 2010/2011, hvor gavlen i koret blev muret om, - loftet i koret blev renset,
læderet på knæfaldet blev renset, vinduer blev renoveret, træværk kom en tur i en dybfryser for at komme borebiller til livs.
Et nyt varmesysten er etableret, orglet er renoveret m.m.
Efter rundvisningen havde menighedsrådet sørget for kaffe i konfirmandstuen. Her blev vist lidt videoklip/billeder fra renoveringen.

_______________________________________________________________________________________

Byvandring i Ørsted d. 27. juni 2012.
Asta Guldbrandt, Karen Margrethe Madsen Jørgen Guldbrandt fortalte om Østrups Gård, den gamle skole ved kirken,
den nyere på den anden side af vejen og om missionshuset.
Efterfølgende var der kaffe i Sognegården, hvor der blev vist billeder på det store lærred, af bl.a. Østrups gård, som
ikke findes mere.
Ca. 60 var mødt op på parkeringspladsen ved kirken, for at høre de dygtige fortællere og se det der er tilbage af den gamle skole
og missionshuset.

Næste gang vi besøger Ørsted, bliver engang til efteråret. Her medbringer vi billeder som vi mangler oplysninger om.
Billeder bliver vist på stort lærred, - vi håber mange vil møde op og hjælpe med at få opklaret hvem der er på billederne.


Asta Guldbrandt fortæller om skolerne, Jørgen Guldbrandt                Så skal vi se gamle billeder på stort lærred.
ses nederst i billedet, Karen Margrethe Madsen til venstre
ved den blå bil.

_________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling d. 4. april 2012.
34 deltog, -spørgsmål til formanden om antal medlemmer og enkelte spørgsmål til kassereren om regnskabet.
Beretning og regnskab blev godkendt.
På valg var: Kirsten Pedersen, Else Marie Jacobsen, Ejvind Nielsen og Peter Hoe. Peter Hoe havde meddelt,
at han ikke modtog genvalg, fordi han er rejst fra området.
Følgende blev foreslået: Kirsten Arnfelt, Kirsten Pedersen, Else Marie Jacobsen, Ejvind Nielsen og Hans Jørn Mejneche.
Altså var der kampvalg. Følgende blev valgt: Kirsten Arnfelt, Else Marie Jacobsen, Kirsten Pedersen og Ejvind Nielsen.
Hans Jørn Mejneche blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Henning Studstrup blev genvalgt som revisor og Kim Bjerg blev genvalgt som revisorsuppleant.
Efter kaffen fortalte Olaf Madsen fra sin egen historiebog.

____________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling d. 13. april 2011.
40 deltog i foreningens ordinære generalforsamling. Ingen debat efter formandens beretning. Regnskabet blev
godkendt. Kontingentet forblev uændret. Forsamlingen vedtog en lille ændring i vedtægterne der betyder at arkivet
fremover kaldes EGNSARKIV i stedet for LOKALARKIV.
På valg var: Jens Aage Søndergaard, Hans Pedersen, Ingelise Schmidt og
Jørgen Guldbrandt. Alle blev genvalgt. Gunnar Bak ønskede ikke genvalg som suppleant, Eigil Boje blev valgt.
Efter kaffen holdt Carsten Enemark et både lærerigt og underholdende foredrag.
________________________________________________________________________________________ 

Byvandring i Hevring, lørdag den 2. april 2011.
Næste 50 personer var mødt op i Hevring forsamlingshus da Jan Nielsen bød velkommen til en rundvisning i Hevring by.
Jan Nielsen udtalte, at han kun kendte ca. halvdelen af de fremmødte, - der var altså mødt en del op fra andre byer end
Hevring, hvilket arrangørerne kunne glæde sig over.
Efter kaffen, der var gratis, fortalte Mogens Hvid om Vivild/Hevring enge og viste på et stort kort arealerne.
Derefter var det ud i det dejlige forårsvejr for at starte på selve byvandringen,
Hanne Pedersen, suppleret af Torben Jensen, fortalte om Høkassen og den østre ende af Hevring. Derefter gik turen
gennem byen, hvor Torben Jensen, Asta Guldbrandt, Niels Bjerre Jørgensen og Mogens Hvid på skift fortalte om skolen,
købmandsforretninger, brødudsalg, smedje, mejeri o.s.v.
Et besøg i Torben Jensens stalde blev det også til samt en tur op til Egehøjgård, hvor Mogens Hvid residerer.
Dagen sluttede med fællesspisning i forsamlingshuset hvor der blev serveret tarteletter og suppe, - begge dele hjemmelavet.          
Jan Nielsen byder velkommen.                                              Hanne Pedersen og Torben Jensen

 Der lyttes til Hanne Pedersen og Torben Jensen                          Asta Guldbrandt (med stok) fortæller om købmand Guldbrandt


 
Niels Bjerre Jørgensen fortæller om mejeriet                                  Mogens Hvid på hjemmebane foran Egehøjgård
________________________________________________________________________________________

Kulturdag d. 5. marts 2011.
De 4 arkiver i Norddjurs kommune (Grenå Egnsarkiv, Nørre Djurs Egnsarkiv, Sønderhald Egnsarkiv og Rougsø Lokalarkiv)
var for første gang sammen om et fælles arrangement. Vi havde sat fokus på de gamle kommuneskoler bl.a. med en foto-
udstilling af disse skoler.
For vi 4 arkiver var det rigtig hyggeligt at være sammen og vores stand var godt besøgt hele eftermiddagen.
Herunder lidt billeder fra dagen.


Udstillingen er lavet, nu er det tid til at nyde de medbragte klemmer.      
 Lillian Friis forsøger sig her med pen og blæk.                        Der blev bladet en del i de gamle aviser..

_______________________________________________________________________________________

Åbent hus, lørdag den 13.11.2010 kl. 13:00 - 16:30.
Udstilling - konkurrence kaffe & kage

40 gæster aflagde arkiv og museum et besøg denne lørdag eftermiddag. Gæsterne kom bl.a. fra København, Thy,
Ryomgård, Ørsted og Allingåbro.
Grethe Berg, Pindstrup, arbejde på vores gamle væv og færdiggjorde det første viskestykke.
Der blev hygget, kigget billeder, læst i slægtsberetninger og andre arkivalier, - en rigtig god eftermiddag.
Tak til Kirsten og Hans der havde forberedt arrangementet.
Herunder lidt billeder fra Kirsten Pedersens flotte udstilling, og en konkurrence lavet af Hans Pedersen.

Øverst t.v. er det en natkjole med lodden vrang, nederst t.h. er det dameunderbenklæder med lodden vrang,
nederst til venstre ser vi de 12 ting gæsterne skal give deres bud på hvad er, - der er 3 svarmuligheder.
Udstillingen kan stadig ses, - konkurrencen er der også endnu.

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tur til Djurslands Museum d. 14.07.10.
Djurslands Museum, Grenå, har lavet en sommerudstilling om Ørsted Sogn. Fra arkivet har vi været behjælpelig med
billeder m.m.
En fællestur til museet fik tilslutning af 32 personer, fortrinsvis fra Ørsted og omegn.
Jens Aage Søndergaard fik en aftale i stand med museet om en guidet tur i udstillingen om Ørsted Sogn, - vi takker
for en god og spændende fremvisning.
Efter museumsbesøget gik turen til Naturcenter Djursland for at nyde den medbragte kaffe, i det dejlige sommervejr,
- en spadseretur til vandet klarede de fleste også.
Herunder et par billeder der klart viser, at vi havde vejret med os.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byvandring i Ørsted d. 30.06.10.
Med deltagelse af 80 personer der har det tilfælles, at de gerne vil høre om dengang der var mange butikker
og andre forretninger i Ørsted by, var arrangementet en stor succes.
Asta og Jørgen Guldbrandt havde lagt mange timer i forberedelserne og viste rundt i den indre by og fortalte om
de steder de havde udvalgt.
Der var enighed om, at der nemt kan laves flere sådanne byvandringer i Ørsted, - det var kun en mindre del af Ørsteds
historie vi nåede at høre om denne aften.
Tak til Asta og Jørgen for veludført arbejde og tak til Kirsten og Bodil for arbejdet med kaffebordet.


Jørgen Guldbrandt og hans kusine  Asta Guldbrandt.             De mange fremmødte lytter til Asta og Jørgens
                                                                                                       fortællinger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalforsamling d. 14. april 2010.
-
38 var mødt frem, et ganske fint fremmøde.
- Dorte Mette Jensen, Stenalt, indledte aftenen med at fortælle om den økologiske drift og ikke mindst om arbejdet
med de 900 geder, - om hvad der laves af gedemælken og gedekødet. En stor tak til Dorte Mette Jensen.
- Peder Hoe blev valgt til dirigent, - Ingelise Schmidt skrev referat.
- Formandens beretning blev godkendt. (se under FORENINGEN).
- Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.
- Der blev ændret lidt i vedtægterne. (se under FORENINGEN).
- På valg var: Ejvind Nielsen, Peder Hoe, Else Marie Jacobsen og Kirsten Hørning Pedersen, - alle blev genvalgt.
- Mette Nielsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
- Henning Studstrup blev genvalgt som revisor.
- Kim Bjerg blev genvalgt som revisorsuppleant.
- Mandag d. 19. april samles bestyrelsen for at vælge formand, næstformand, kasserer og sekretær.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulturdag 2010 på Allingåbro skole d. 6. marts.
Gennem hele dagen var vores stand godt besøgt, - konkurrencen og de mange foto vi havde udvalgt, var meget populære.
Vinder af konkurrencen blev Ruth Bødker, der som den eneste havde gættet 10 ud af 12 rigtigt
På billederne herunder ser vi øverst t.v. "personalet" fra arkivet hygge sig med kaffe og brød, - vi havde besøg af Jytte
fra arbejdsgruppen bag arrangementet.
Øverst t.h.: bliver et fotoalbum studeret, - nederst er det Line-danserne fra Auning og "personalet" fra Gl. Estrup.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åbent Hus.
30 personer havde fundet vej til kælderen under Langhøjskolen, hvor man finder Rougsø Lokalarkiv og Rougsø
Egnsmuseum, - en del var der for første gang.
Næsten alle forsøgte sig med den nye konkurrence, - 4 havde gættet 10 rigtigt ud af 12.
Hans Pedersen viste smalfilm når der var publikum i hans lille biograf.
Grethe Berg arbejdede med at klargøre museets "nye" væv, - hun vil derefter væve et viskestykke.
Hvis andre har lyst til at deltage med vævningen, er de velkommen til at henvende sig.
Der var fuldt hus i "filmlokalet" under fremvisningen af de 2 film.
Tak til gæsterne og til arkivets "ansatte" for en rigtig hyggelig dag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅBENT HUS, lørdag den 14. november 2009 kl. 13 - 17.
Program for dagen:
Kl. 13:00-15:30 Konkurrence (Vi har udvalgt 12 i museet, - kan du gætte hvad de har været brugt til?)
Kl. 14:00-15:00 Grethe Berg arbejder med væven
Kl. 15:00 Kaffe m. hjemmebag
Kl. 15:40 Præmieoverrækkelse (1 voksen og 1 barn)
Kl. 16:00 Vi viser en film om de Tyske fæstningsværker v. Udbyhøj og om flygtningelejren på Hevring Hede.
(Hvis der er stemning for det, viser vi bagefter en film om kaninavl hos Walbjørn ved Rygårde Srand)
Kl. 17:00 Tak for i dag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremvisning af Holbæk kirke d. 20.10.09.


John Kusk Simonsen, godt assisteret af Frank Gjesing, viste os den smukke gamle kirke.
Rundvisningen startede med en tur rundt om kirken. Vi så bl.a. den tilmurede "kvindedør", - tilmurede vinduer, - kanonkuglen i tårnet.
Inde i kirken fortalte de to guider om døbefonden, prædikestolen og om kirkens tilknytning til Holbækgård.
De der havde mod på det, var nede i den velbevarede krypt og en tur ad vindeltrappen oppe i tårnet.
Aftenen sluttede med kaffe i konfirmandstuen.
Tak til John og Frank for rundvisningen og tak til Holbæk Menighedsråd for samarbejdet, især til Inge og Hans Langballe.
Vi beklager fejlen i annoncen, - det var avisen der havde fejlet, hvilket de har beklaget.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fremvisning af Ørsted kirke d. 21.09.09.


Frank Gjesing viste rundt og fortalte om kirken og dens historie. Vi startede med at gå en tur rundt om kirken for at se på
den tilmurede "mandedør", - den også tilmurede "spedalskhedslem", - den ommurede gavl i Apsis, - nogle store gravsten, -
de tilmurede oprindelige små vinduer.
Så var det våbenhuset og derefter selve kirken indvendig.
På billedet herover er det den gamle og meget smukke kalk, som er skænket af Anna Krabbe fra godset Stenalt, Frank
Gjesing viser de 30 fremmødte.
Næste alle tog turen, via en smal spindeldeltrappe, op i tårnet for at se og høre de 4 klokker.
Aftenen sluttede i Sognegården hvor vi blev beværtet af Menighedsrådet.
Tak til Frank Gjesing for en meget spændende rundvisning, - tak til Ørsted Menighedsråd for samarbejdet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

God tilslutning til byvandring i St. Sjøup.
Tæt ved 50 var mødt frem for at høre hvad Olaf Madsen, godt assisteret af Asger Jensen, Per Søgaard og Jens H. Pedersen
kunne fortælle om St. Sjørup. De havde forberedt sig rigtig godt og formidlede deres historier om bl.a. en gård,
Skovgaard, hvor 4. generation ejer gården, - om den gamle og den nye skole, - om gården Søgaard, - om gården Egevang,
om den af købmandsforretningerne hvor Oda Jensen i mere end en menneskealder var købmandskone.
Kaffen blev indtaget i Fælleshuset (den gamle skole).
Tak til holdet fra St. Sjørup for en interessant og hyggelig aften.
Herunder har Olaf Madsen givet ordet til Jens H. Pedersen. Til højre er vi ved "den gamle skole", nu Fælleshuset. Ved siden af Olaf
Madsen (med stokken) er det Per Søgaard.
De to nederste billeder er fra "den nye skole". På billedet til højre ser vi Jens H. Pedersen, Asger Jensen og Olaf Madsen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besøg fra Nørredjurs Arkiv.
8 personer, med tilknytning til arkivet i Gjerrild, aflagde tirsdag d. 9. juni vores arkiv og museum et besøg.
Efter en rundvisning var det tid til at nyde den medbragte kaffe.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vellykket byvandring i Holbæk.
En meget velforberedt og veloplagt Frank Gjesing førte de 50 fremmødte rundt i Holbæk.
15 lokaliteter havde Frank valgt at fortælle om. Vi kom forbi skolen, mejeriet, flere forskellige huse hvorfra
der engang blev drevet handel, - et bageri har der også været i Holbæk.
Frank kunne også fortælle om de mennesker der boede i husene, på sin sædvanlige lune facon.
Kristian Jensen, som havde leveret mange af oplysningerne, fortalte om mejeriet. Martin Mårtenson,
som også havde bidraget med oplysninger, fortalte om den gamle smedje, hvor han selv havde stået i lære.
De fleste fulgte med i forsamlingshuset for at nyde den medbragte kaffe. Har var der lejlighed til, at stille
spørgsmål til Frank, Kristian og Martin.
Herunder lidt billeder fra en god og hyggelig aften.
Herunder fortæller Frank Gjesing om kirken, - til højre flere af hørerne.
Nederst til venstre er det Kristian Jensen om mejeriet, - til højre Martin Mårtenson om smedjen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gave fra Djurslands Bank, Vivild.                        Gave fra Sparekassen Djursland.

Olga Overgaard Jensen overrækker Ejvind Nielsen en         Sparekassen Djursland har doneret 6.000 kr. til køb af
check på 4.920, - kr. Pengene er brugt til indkøb af en         digitalt videokamera.
A-3 scanner, som bl.a. skal bruges til at indscanne               På billedet er Ejvind på besøg i Sparekassens lokaler i Vivild
aviser og store foto.                                                                   for at vise det nyindkøbte kamera frem og sige tak til
Tak til Djurslands Bank der på denne måde er med til at     Sparekassen Djursland for den dejlige gave.
styrke lokalarkivets arbejde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------