Museum.

I museet finder du hele værksteder, købmandsbutik, grovvarehandel, gamle håndredskaber, uniformer m.m
og BIRKEBÆKSAMLINGEN, som er en museumssamling, skænket af fhv. kæmner Birkebæk til kommune.
Denne samling er overdraget til Rougsø Lokalhistoriske Forening.

   
Kuffert Har tilhørt Jørgen Høeg.
Filmfremviser fra Ørsted Biograf Tøjrulle.
Denne væv har stået på gården "Sorvad". Er muligvis fremstillet af en snedker fra Vivild. Porcelænskontakter og mange andre dele til belysning,
strygejern i forskellige udgaver.
A. L. Pedersens bogtrykkeri, Allingåbro Købmand, Anton Guldbrandt, Hevring
Cykelhandler, Emanuel Jensen, Ørsted Væltepeter fra Karl Gustav og Svend Jensen, Vivild
Tømrer, Elmer Jakobsen, Ørsted Stafhøvle
Maler, Jespersen, Vivild Korn og foderstof, TH. Larsen, Allingåbro
Skomagerværksted Skomagerværksted
Smed, Frandsen, St. Sjørup Blæsebælg til essen
Forskellige vægte Markredskaber
Bondekøkken Tallerkenrække og forskellige køkkenredskaber
Bondestue Finere stue
Soveværelse m. pottestol Kvindedragter
Forskellige uniformer Redskaber til fremstilling af hør
Geværer, skøjter, pilekvist til at "vise vand", m.m. Redskaber til fremstilling af tørv og lign.