Arkivet.

Vi råder over lokaler (arkiv og museum) på i alt 650 m2. Indviet 10. april 1978.

I Arkivet findes samtlige tilgængelige kirkebøger fra 1690 - 1891 fra alle sognene.

Der er folketællingsbøger fra 1787-1801-1834-1845-1860-1890.

Der ligger mikrofilm fra 1870-1880-1901-1906-1911-1916 -1921.

Der er Jordebøger, Godsarkiver, Fæstebøger m.v. alt sammen et godt søgegrundlag
for slægtsforskning og for lokalisering og beskrivelse af sin egn.

Desuden findes i arkivet en samlet beskrivelse af samtlige matrikel nr. fra det gamle
Rougsø - Herred tilbage i tiden, og frem til ca. 1970. Beskrevet af forhenværende
viceskoleinspektør Jens Schou, som er barnefødt i Ørsted.

Der er foreningsarkiver, arkiver fra handel og håndværk, ligesom der er fonds fra private,
der er tilgængelige.

Der er håndbøger som f.eks. Trap Danmark, og gamle ordbøger.

Vi har alle numre af Rougsø Bladet fra 1912 - og frem til dato.

Ørsted og Omegns avis fra 1935 -

En PC er stillet til rådighed for gæsterne.

Oldtidssamlingen består hovedsagelig af Vindberg-samlingen der er skænket af
Carl Vindberg Jensen, Nørager.
Han så sin samling blive opstillet, men døde inden indvielsen.
Denne samling er unik, og består af mange krukker, skår og flintredskaber,
som er registreret og beskrevet af Vindberg.
Der er senere kommet mere til, som indgår i denne afdeling.

Alt skal registreres. Alle indkomne billeder bliver scannet.
Arbejdsbord med god belysning. PC som publikum må benytte.
Læsestuen. 20.000 glasplader (negativer) fra Dørge, Allingåbro.
Oldtidssamlingen, - krukker, skåle o.m.a. Flinteredskaber.